• naše weby..
  • ..
  • .
Téma

Dobrá praxe / galerie udržitelného rozvoje

Šternberk: Studie nového domova pro seniory

Město Šternberk reaguje na současný trend stárnutí populace přípravou nového domova pro seniory. Ten by mohl vzniknout v rozlehlé zahradě v majetku města, která se nachází v těsné blízkosti centra a městského parku Tyršovy sady. Jedná se o pozemek příjemného charakteru sousedící s mateřskou školou v ulici Obloukové. Možnosti stavby zde dlouhá léta limitoval nepravidelný tvar a omezené dopravní napojení. Domov pro seniory se ukázal být ideálním využitím. Malé dopravní nároky tohoto typu objektu mohou být ještě zredukovány sdílením dopravní obsluhy se sousedící mateřskou školou. Navíc je do budoucna možné pracovat s tématem mezigeneračního setkávání seniorů a dětí, protože zahrady jak mateřské školy, tak i domova pro seniory spolu přímo z velké části sousedí.

Studie domova pro seniory nabízí možnost zahuštění městské zástavby oproti častému negativnímu jevu suburbanizace, kdy dochází k zastavování volné krajiny kolem měst. Je jistě jednodušší stavět na zelené louce, volných ploch kolem měst však ubývá a vznikající periferie zvyšují objem dopravy a představují těžko řešitelný problém do budoucna. Koronavirová krize navíc ukázala, jak negativní dopad na duševní pohodu člověka mají samota a odloučení.

Autor studie, architekti ze studia masparti, již dříve ve Šternberku adaptovali nevyužívaný taneční sál na sdílený kancelářský prostor (tzv. coworking), který nastartoval využití prázdného domu v majetku města a jsou autory rekonstrukce unikátního kubistického altánu v městském parku, oceněné v celostátní soutěži památka roku a nominované odbornou porotou na cenu Rudolfa Eitelbergera.
[...]

Šternberk

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Chrudim: Aktivitou proti stárnutí

Aktivitou proti stárnutí

Chrudim

Hodonín: Centrum pro rodinu

Centrum pro rodinu

Hodonín

Hlučín: Ruku v ruce aneb den sociálních služeb a zdraví

Ruku v ruce aneb den sociálních služeb a zdraví

Hlučín

Valašské Meziříčí: Domácí paliativní péče - pilotní projekt

Domácí paliativní péče - pilotní projekt

Valašské Meziříčí

Valašské Meziříčí: Vytvoření Domu sociálních služeb

Vytvoření Domu sociálních služeb

Valašské Meziříčí

Valašské Meziříčí: Bydlení seniorů

Bydlení seniorů

Valašské Meziříčí