• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Tachov: Město otevřelo REUSE centrum

REUSE centrum, čili prostor pro opětovné použití předmětů. Jedná se o místo, kde občané města Tachova můžou darovat nepotřebné věci z domácnosti. Ty budou následně k dispozici dalším lidem, kteří si je zdarma mohou odnést domů. Jde o to podpořit myšlenku recyklace v širším slova smyslu, kdy něco, co původní majitel již nepotřebuje, nemusí skončit na skládce, ale může být k užitku pro někoho jiného. REUSE centrum má jak ekologický, tak sociální rozměr. Z ekologického pohledu centrum snižuje objem odpadu tím, že umožní opětovně využít to, co by se vyhodilo. V sociální rovině otevírá možnost pomoci sociálně slabším dovybavit si domácnost zdarma.
[...]

Nejčtenější dobrá praxe