• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Telč: Mezinárodní konference o trendech v energetice

Tento týden se v Telči setkali zástupci samospráv, firem, vysokých škol a podnikatelských subjektů z České republiky, Rakouska a Německa u příležitosti mezinárodní odborné konference s názvem Aktuální trendy a budoucnost energetiky.

Oblast energetiky, udržitelného a efektivního hospodaření s energiemi zůstává i nadále v popředí zájmu mnoha organizací ve veřejné i podnikové sféře a již řadu let velmi rezonuje i v Kraji Vysočina. Souvisí to nejen s dopady nepříznivé geopolitické situace v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině, ale také s vyvíjející se legislativou a stupňujícími se požadavky z úrovně EU ve vztahu k přechodu na nízkouhlíkové energetické hospodářství. Současně lze očekávat, že poptávka po energii, zejména té elektrické, v následujících dekádách poroste z důvodu elektrifikace dopravy, vytápění i dalších odvětví lidské činnosti.

„Transformace energetiky, provázená snahou o dosažení nízkouhlíkového energetického hospodářství, proto přináší nové výzvy a příležitosti pro inovace, ať už se jedná o postupné nahrazování tradičních zdrojů energie zdroji moderními, včetně obnovitelných či alternativních, jejich účinnější využívání nebo řešení souvisejících otázek energetické soběstačnosti, bezpečnosti a zajištění odpovídajících kapacit distribučních sítí,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.
[...]

Nejčtenější dobrá praxe