• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Třebíč: „Každá obec se počítá“ - společensky odpovědné nakupování

Město Třebíč se zajímá o společensky odpovědné nakupování, a to zejména z hlediska fairtrade nakupování a sledování dodavatelsko-odběratelského řetězce. Je také držitelem certifikátu Fairtradové město. Odpovědné zadávání navazuje na jeho zapojení do sítě Zdravých měst ČR a souvisí s jeho aktivním naplňováním Agendy 21. Třebíč se odpovědnému zadávání věnuje od roku 2013. Dlouhodobě spolupracuje s nestátní neziskovou organizací Na Zemi, která se věnuje problematice fairtrade a odpovědnému nakupování. Osobou, která stojí za odpovědným zadáváním v Třebíči, je Marie Černá, která byla v minulém volebním období místostarostkou a v současném volebním období je uvolněnou radní.

Město Třebíč realizuje mezinárodní projekt zaměřený na společensky odpovědné nakupování s názvem Každá obec se počítá: společensky odpovědné nakupování - TEĎ! Projekt je založen na spolupráci subjektů ze tří zemí (ČR, Rakousko a Německo) a propojení neziskového a veřejného sektoru. Byly vytipovány tři položky za účelem provedení analýzy jejich nakupování – občerstvení, pracovní oděvy a propagační a reklamní předměty.

Město zjistilo, kolik nakoupilo kávy, čaje, cukru a sušenek v roce 2013 a za jakou cenu. Jednalo se o nahodilé nákupy v maloobchodech. Poté vypsalo veřejnou zakázku v podobném objemu s uplatněním principů společensky odpovědného nakupování. Předmětem veřejné zakázky s názvem Nákup fairtradových produktů byl nákup kávy, čaje, cukru a čokoládových sušenek v předpokládané hodnotě 40.000 Kč bez DPH (veřejná zakázka malého rozsahu). S ohledem na zakotvení podmínky přímo do předmětu veřejné zakázky byla jediným kritériem pro posuzování nabídek nejnižší celková nabídková cena. Povinnou součástí nabídky byl doklad o faitradovém původu požadovaných komodit.
[...]

Třebíč

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe