• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe / galerie udržitelného rozvoje

Turnov: Senioři se seznámili s protipožární osvětou

V úterý 29. listopadu 2016 uspořádali profesionální hasiči na stanici Turnov přednášku pro seniory sdružené ve Svazu postižených civilizačními chorobami, z. s. na téma "Bezpečná domácnost seniora".

Dva muži a 10 žen si vyslechlo od nprap. Václava Brožka z oddělení prevence, OOB a KŘ územního odboru Semily HZS LK informace o požárním zabezpečení domácnosti, k typům a použití přenosných hasicích pří-strojů i hlásičům požáru a úniku nebezpečných látek. Václav Brožek upozornil přítomné na nejčastější chyby a příčiny vzniku požárů v domácnostech. Nezapomněl v předvánočním čase seniory upozornit například na požáry adventních věnců nebo vznícení potravin a oleje při přípravě pokrmů.

Por. Mgr. Iva Michalíčková doplnila přednášku informacemi o tísňových linkách, nahlášení mimořádné události a správném chování při vzniku požáru. Na závěr si účastníci v garážích stanice Turnov prohlédli techniku profesionálních hasičů.

[...]

Kontakt...

Ing. Anna Šupíková

Nejčtenější dobrá praxe

Kopřivnice: Dlouhodobý projekt "Trestní odpovědnost a občanský průkaz (TOOP)" pro žáky ZŠ

Dlouhodobý projekt "Trestní odpovědnost a občanský průkaz (TOOP)" pro žáky ZŠ

Kopřivnice

Praha 12: Filmový festival mládeže "Antifetfest"

Filmový festival mládeže "Antifetfest"

Praha 12

Turnov: Osvětová kampaň pro mládež o nástrahách virtuálního světa "Nebuď blbá!"

Osvětová kampaň pro mládež o nástrahách virtuálního světa "Nebuď blbá!"

Turnov

Třeboň: Náramky seniory rychle spojí s pomocí

Náramky seniory rychle spojí s pomocí

Třeboň

ČESKO: CEREK - Centrální registr jízdních kol v provozu

CEREK - Centrální registr jízdních kol v provozu

ČESKO

Dobříš: Prevence kriminality (nejen) pro seniory

Prevence kriminality (nejen) pro seniory

Dobříš