• naše weby..
  • ..
  • .
Téma

Dobrá praxe / galerie udržitelného rozvoje

Velké Meziříčí: Při plánování mobility pomohli studenti

Jedním ze základních cílů projektu s názvem „Tvorba strategických dokumentů, zvýšení kvality a profesionalizace Městského úřadu Velké Meziříčí", do kterého se městský úřad zapojil na jaře loňského roku, je také realizace Integrovaného plánu rozvoje města pro roky 2021–2028 (IPRM), jehož cílem je koordinace aktivit soustředících se na řešení nejzávažnějších identifikovaných problémů na území města. Jedná se o nástroj, který městu pomůže řešit problémy nebo konkrétní témata komplexně.

Jednou z priorit, na které radnice právě ve spolupráci se studenty Gymnázia Velké Meziříčí pracuje, je doprava a bezpečnost. V rámci tématu mobility probíhá v úterý 2. června 2020 na hlavních městských komunikacích komplexní průzkum dopravního chování. Záměrem tzv. kordonového průzkumu je monitoring registračních značek vozidel, přesného času průjezdu a rozlišení druhu vozidel na různých typech komunikací ve městě. Na toto sčítání naváže křižovatkový průzkum, díky kterému město získá komplexní obraz stávajícího stavu mobility a potřeb přepravy v jednotlivých částech města.
Výsledky těchto šetření poslouží jako podklady k tvorbě Plánu udržitelné mobility města Velké Meziříčí, jehož cílem je nejenom zlepšit celkový stav dopravy ve městě, ale i zvýšit bezpečnost dopravy, snížit znečištění ovzduší a zároveň zvýšit atraktivnosti a kvality městského prostředí a městského designu.
[...]

Velké Meziříčí

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

ŠVÝCARSKO: Hodnocení dopadů na zdraví  (HIA)

Hodnocení dopadů na zdraví (HIA)

ŠVÝCARSKO / Switzerland

Orlová: Víceúčelový parkovací objekt

Víceúčelový parkovací objekt

Orlová

ŠVÝCARSKO: Přes udržitelné čtvrti k udržitelnému městu

Přes udržitelné čtvrti k udržitelnému městu

ŠVÝCARSKO / Switzerland

Hodonín: Dětský parlament

Dětský parlament

Hodonín

Ústí n.L.: Ústecký parlament dětí a mládeže

Ústecký parlament dětí a mládeže

Ústí nad Labem

Kopřivnice: Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování

Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování

Kopřivnice