• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Vítkov: Malé školní arboretum

V červnu 2012 jsme sepsali žádost o poskytnutí grantu z revolvingového fondu MŽP na podporu udržitelného rozvoje. Naším cílem bylo vybudovat na školní zahradě Malé školní arboretum, které pomůže zlepšit prostředí školy a vytvoří podmínky pro výuku v přírodě zážitkovou formou učení. Dotaci jsme obdrželi a v říjnu 2012 jsme začali s pracemi dle schváleného harmonogramu. Malé školní arboretum budou využívat nejen žáci a pedagogové školy v době vyučování, ale i žáci v době mimoškolních aktivit a to všech věkových skupin. Součástí projektu jsou pracovní listy pro žáky školy, informační tabule s názvy rostlin a dřevin a malé tabulky umístěné u každého druhu rostliny či dřeviny. Na realizaci projektu se podíleli nejen učitelé a nepedagogičtí zaměstnanci školy, ale především žáci. Projekt jsme dokončili v červnu 2013, kdy jsme Malé školní arboretum slavnostně otevřeli.
[...]

Nejčtenější dobrá praxe

Kanton ŽENEVA a VAUD: Příručka pro zelené nakupování

ŠVÝCARSKO / Switzerland

Zdravá škola - Střední škola zdravotnická a sociální

Chrudim

Zdravé mateřské, základní a speciální školy

Chrudim

Mladé fórum aneb Desatero priorit města očima žáků

Litoměřice

Studentský parlament města

Třebíč

Výukové DVD o odpadech "Popeláčci"

Hlučín