• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Vsetín: "Vsetínský senior" - aktivity pro starší generaci

Pod tímto názvem bude vsetínská radnice nově realizovat aktivity pro seniory. Ti se mohou těšit na kulaté stoly, poradenství na témata: jak psát žádosti o granty, jak získat finance na realizaci projektů ale i pokračování služby Senior taxi.

„V poslední době došlo jednak k výrazným obměnám ve vedení místních spolků a také se rozšířily možnosti při získání prostředků na seniorské aktivity. Z toho důvodu vidíme jako užitečné poskytnout vedoucím podporu s koordinací aktivit,“ vysvětlila vedoucí odboru sociálních věcí Anna Blechová. Tyto organizace jsou pro život ve městě velmi důležité, protože sdružují lidi a pomáhají jim v různých životních situacích. Zájmem radnice je podporovat jejich činnost nejen finančně, ale i metodicky. V neposlední řadě tato sdružení také úspěšně spolupracují s městem při přípravě různých akcí.

Jedním z úvodních společných setkání, které radnice zorganizovala pro vedoucí vsetínských spolků, jenž připravují celoročně aktivity pro seniory, byl jednodenní výjezd do partnerských Trenčianských Teplic. Účastnilo se jej na padesát dříve narozených Vsetíňanů, kteří zde získali informace o Senior kartě první pomoci, o novém katalogu sociálních služeb a jiných městských aktivitách zaměřených na jejich věkovou skupinu.


[...]

Nejčtenější dobrá praxe