• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Vsetín: Projekt "Klik pro klima" v ZŠ Sychrov

Žáci ZŠ Sychrov se již tradičně zajímají o témata globálního a rozvojového vzdělávání, zejména trvale udržitelného rozvoje. Téma je běžnou součástí výuky žáků na 2. stupni školy už několik let, a aktivity byly a jsou inspirovány zejména LÍSKOU z. s., spřátelenou ZŠ Rokytnice a realizovány s podporou organizace NaZemi a Ekumenická akademie, které metodicky inspirují školu také v oblasti fair trade, či s podporou organizace ARPOK.

Projektů, které by motivovaly žáky škol k zájmu o klimatické změny například přes sociální sítě, je bohužel stále velmi málo. Proto jsme přivítali, i teď, na konci školního roku, spolupráci s německou neziskovou organizací KATE, která koordinuje online kampaň pro mladé lidi v El Salvadoru, Nikaragui, Velké Británii, Německu, Rakousku a České republice.

Princip kampaně #KlikProKlima je velmi jednoduchý a zapojení žáků příliš neomezí ani blížící se prázdniny. Úkolem je informovat se o tématu ochrany klimatu a pak se vydat do terénu. Fotit místa, situace a akce, projekty i nápady, které přispívají ke snižování dopadů člověka na klima. Fotografie takovým míst a událostí pak označit příslušným popiskem a umístit na zvolenou sociální síť. Jak slibují organizátoři, z vybraných fotografií vznikne putovní výstava a autoři se mohu těšit na zajímavé ceny.
[...]

Nejčtenější dobrá praxe