• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Znojmo: Město pořídilo veřejný defibrilátor pro první pomoc

Při náhlé srdeční příhodě rozhoduje každá minuta! Naděje na záchranu lidského života klesá s každou minutou prodlevy se zahájením resuscitace o 10 procent. Automatizovaný externí defibrilátor (AED) může v takovém případě zachránit život.

Město Znojmo jeden takový defibrilátor zakoupilo a umístilo jej před turistickým informačním centrem na ulici Obroková. AED tak bude v případě potřeby k dispozici 24 hodin denně.

AED defibrilátor je přístroj, který je schopen analyzovat křivku EKG, navede hlasovými pokyny k provedení resuscitace správným způsobem a v případě nutnosti provede i bezpečnou defibrilaci. Ovládání defibrilátoru je velice jednoduché a zvládne ho i laický záchrance. Po zapnutí sám přístroj udává, jak krok za krokem postupovat. Při včasném zahájení a správně provedené resuscitaci pomocí AED, které je zkombinované s masáží hrudníku, se naděje na přežití pohybuje mezi 70 až 80 procenty.

Ve Znojmě se nejedná o první AED defibrilátor, umístěny jsou například na ulici Pražská v budově Hasičské stanice, v budově Policie ČR či v jednom z automobilů Městské policie Znojmo.

Veřejně dostupné AED defibrilátory v ČR jsou zaznamenány v ucelené databázi, které využívá i Zdravotnická záchranná služba (https://www.zachrankaapp.cz/cs/aed). Tato databáze umožňuje operátorovi ze záchranné služby okamžitě vyhledat nejbližší dostupný AED a zajistit rychlou dostupnost tohoto přístroje k postiženému.

Jak postupovat při resuscitaci?
1. Zkontroluj vědomí
2. Zprůchodni dýchací cesty záklonem hlavy a přizvednutím dolní čelisti
3. Zhodnoť dýchání ne déle než 10 sekund
4. Aktivuj aplikaci záchranka/volej 155 a předej tísňovou výzvu
5. Vyšli dalšího zachránce pro AED (pokud je někdo přítomen)
6. Stlačuj střed hrudníku ve frekvenci 100-120/min
7. Jakmile je AED dostupné, zapni jej a postupuj podle pokynů

[...]

Nejčtenější dobrá praxe