• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

NSZM, Kraj Vysočina, Krnov: [záznam3] Moderní města: PRAXE STAROSTŮ - PARTICIPACE

Rok:2023
Datum konání: 21.9.2023
Popis:

Nabízíme Vám záznam třetího dílu z online TV série MODERNÍ MĚSTA: PRAXE STAROSTŮ na téma PARTICIPACE. Našimi hosty ve studiu TV Municipal byli Hana Hajnová, 1. náměstkyně hejtmana - Zdravý Kraj Vysočina a Tomáš Hradil, starosta - Zdravé město Krnov.

Více na: https://www.zdravamesta.cz/cz/akce/celostatni-vysilani-praxe-starostu

Vysíláme pro Vás online ze studia TV Municipal (časopis Moderní obec).

MINUTOVNÍK
0:00  Úvod vysílání

1:50  Představení Zdravých měst, obcí a regionů, pozvánka na akci

3:35  Zdravice ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše

5:00  Zdravice hostů – Hana Hajnová (Kraj Vysočina), Tomáš Hradil (Krnov)

5:40  Hana Hajnová – představení; představení projektů – školní fóra v Kraji Vysočina

7:30  Zkušenosti se zapojováním občanů v Kraji Vysočina – Projekty: Zdravý Kraj Vysočina a akce Čistá Vysočina; Vysočina v pohybu a Veřejné fórum Kraje Vysočina

16:35  Tomáš Hradil – představení; představení projektů – rekonstrukce školy, letní akce - Krnova

18:05  Zkušenosti s participací s občany Krnova – co se osvědčilo a co se naopak nepovedlo

Následuje diskuse ke zkušenostem Zdravého města Krnov a Zdravého Kraje Vysočina

31:44  Jak lze na krajské úrovni pracovat s obcemi a jejich starosty v průběhu roku?

34:10  Jak Kraj Vysočina podporuje obce - dotační program Kraje?

38:20  Jak zapojují v Krnově malé živnostníky a podnikatele ale i velké firmy?

40:40  Jakým způsobem spolupracuje Krnov i s dalšími obcemi s rozšířenou působností?

41:50  Jak funguje zapojování dobrovolníků do projektu Čistá Vysočina „ze spoda“?

44:30  Jaké je organizační zajištění projektu Čistá Vysočina?

45:35  Jak přesvědčit úředníky, aby byli ochotni pracovat na participaci?

48:35  Existuje systémový nástroj, který napříč úřadem sleduje, jaké aktivity se chystají? Mají-li občané možnost získat i celkový přehled o všech projektech s možností participace?

50:55  Existuje na krajském nebo městském úřadě koordinátor participace?

55:00  Jak komunikovat výsledky projektů participace?

1:00:00  Jak funguje participativní rozpočet na krnovských školách? Jak by mohla taková praxe fungovat na školách Kraje Vysočina? Jak úspěšně zapojovat žáky a studenty do participace?

1:06:55  Jaké by mohlo být využití dostupných dat Národní sítě Zdravých měst v procesech strategického plánování a participace.

1:10:35  Jak pracuje město Krnov s obtížně zapojitelnými skupinami obyvatel?

1:13:10  Jak pracovat s negativním přístupem občanů k participaci?

1:16:40  Jak zapojujete veřejnost do veřejného projednávání developerských projektů, kde investorem je soukromá společnost a město je účastníkem řízení?

1:22:55  Závěrečné shrnutí, pozvánka na další setkání.

Za podpory Ministerstva pro místní rozvoj. Logo MMRZhlédnuto měsíčně 67