• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

NSZM: Videokurz - SWOT analýza

Rok:2020
Datum konání: 3.8.2020
Popis:

SWOT analýza má napomoci identifikovat silné, slabé stránky, příležitosti a hrozby či rizika. SWOT analýza patří k základním analýzám pro řízení obcí, měst, krajů a jejich organizací, k plánování projektů a aktivit, ale například i výběru zaměstnanců. Tento video-návod a doplňující materiály Vám pomůže analýzu sestavit, používat, inspirovat se příklady.

Ke stažení:
Příloha A: Text metodiky SWOT analýza
Příloha B: Prezentace v PDF - SWOT analýza

Nabízíme i další videokurzy na téma analýz na místní úrovni, které pro NSZM ČR připravil doc. Milan J. Půček.Publicita OPZ-25 aktivity, projekt Aktivita je podpořena finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.
Zhlédnuto měsíčně 29