• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

ČESKO: Mladí badatelé - děti samy objevují přírodu a přírodní vědy

Sdružení TEREZA přináší nový přístup k výuce přírodovědných předmětů využívající přirozené zvídavosti žáků. Ti objevují svět kolem sebe pomocí pokusů, které si sami naplánují.

Badatelsky orientovaná výuka:

- žáky baví a zvyšuje jejich motivaci k učení

- vede k přirozenému pochopení toho, jak funguje svět přírody

- rozvíjí důležité dovednosti jako schopnost řešení problémů či vyjadřovací schopnosti

- podporuje dobré vztahy a spolupráci ve třídě
[...]

Nejčtenější dobrá praxe

Kanton ŽENEVA a VAUD: Příručka pro zelené nakupování

ŠVÝCARSKO / Switzerland

Zdravá škola - Střední škola zdravotnická a sociální

Chrudim

Zdravé mateřské, základní a speciální školy

Chrudim

Mladé fórum aneb Desatero priorit města očima žáků

Litoměřice

Studentský parlament města

Třebíč

Výukové DVD o odpadech "Popeláčci"

Hlučín