• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Litoměřice: Mladé fórum aneb Desatero priorit města očima žáků

Středisko ekologické výchovy SEVER ve spolupráci se Zdravým městem Litoměřice uspořádalo akci „Dětské fórum aneb Desatero problémů města Litoměřic očima žáků a studentů základních a středních škol“. Tato akce byla svojí koncepcí a pojetím úplně nová a stala se inspirací pro ostatní Zdravá města České republiky.

Děti měly možnost podílet se na rozhodování o dalším rozvoji města a prosadit do jisté míry zájmy mladé generace. Vše přitom probíhalo zábavnou formou a na  programu nebyla jen "práce" - pro účastníky fóra byla připravena též tombola, kterou sponzorovalo MKZ Litoměřice, Město Litoměřice, Pekařství Kodys & Hamele, Centrum cestovního ruchu a Středisko ekologické výchovy SEVER.

Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Litoměřice
Kontakt: Městský úřad Litoměřice
Příjmení, jméno: Bc. Čapková, Monika
Organizace: Městský úřad Litoměřice, Pekařská 2, Litoměřice
E-mail: monika.capkova@litomeirce.cz
Telefon: 416 916 447
Téma: Komunikace mezi veřejnou správou, občany a dalšími subjekty, participace
Kvalita a prostupnost vzdělávání; inovativní aktivity škol; poradenství pro rodiče

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout?

Zdravé město Litoměřice a Středisko ekologické výchovy SEVER diskutovalo o budoucím rozvoji města s nejmladší generací obyvatel, a to v rámci akce s názvem "Dětské forum - aneb Desatero problémů města Litoměřic očima žáků a studentů základních a středních škol".

Na fórum byli z každé školy vysláni 4 zástupci, kteří se nebojí konstruktivně diskutovat, zajímají se o dění kolem sebe a jsou schopni prezentovat a obhajovat své názory.

Akce byla rozdělena do dvou bloků.

V prvním bloku se seznamovali účastníci mezi sebou a učili se spolu komunikovat: 

U každého stolu dostaly děti arch papíru se 34 tvrzeními, která platí či neplatí pro město Litoměřice. Rozhodovaly, zda je tvrzení pravdivé či nepravdivé.
Následovalo sepsání nejúspěšnějších realizovaných projektů ve městě očima žáků a studentů (zimní stadion, Svatostánek vinařství, park u Hvězdárny, letní kino, solární panely, hřiště pro ZŠ, kruhové objezdy, domov seniorů….)

Ve druhém bloku studenti navrhovali problémy, které by se měly ve městě řešit.

Na archy papíru děti vymýšlely a psaly nová řešení a projekty z jednotlivých oblastí života ve městě(z kultury,sportu,volného času, ze životního prostředí, ze zdravotnictví). Po vytipování nejpalčivějších problému se o finální TOP 15 problémů města hlasovalo kolíčkovou metodou. 

Výsledných TOP 15 problémů města:
1) VYLEPŠENÍ KOUPALIŠTĚ
2) VYLEPŠENÍ ZAHRADY ČECH (AKCE)
3) VYLEPŠENÍ SILNIC A CHODNÍKŮ
4) OPRAVA VLAKOVÉHO A AUT. NÁDRAŽÍ
5) ZAJISTIT BUDOVU PRO ALTERNATIVNÍ UMĚNÍ
6) ZŘÍDIT SÁČKY A KOŠE PRO PEJSKAŘE VE MĚSTĚ
7) ODKOUPENÍ MRAZÍREN A KASÁREN (STARTOVACÍ BYTY)
8) VYUŽÍT PROSTORY BÝVALÉHO PIVOVARU –
OBNOVA, PIVNÍ MUZEUM, PIVNÍ LÁZNĚ
9) ZRUŠIT PARKOVÁNÍ NA NÁMĚSTÍ
10) ROZŠÍŘENÍ ŠKOLEK
11) REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU
12) VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ
13) ORGANIZACE AKCE „ROCK FOR PEOPLE“
14) ZRENOVOVÁNÍ NEMOCNICE
15) ZRENOVOVÁNÍ INTERIÉRU ŠKOL

Definované problémy byly následně ověřeny veřejnou anketou na všech litoměřických školách a předloženy vedení města.

Přínos akce spočívá zejména v seznámení mládeže s aktivitami a úspěchy města a ve vytipování "TOP" nejpalčivějších problémů města žáky základních a studenty středních škol.

Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )?

ANO

K dispozici jsou novinové články, tiskové zprávy, fotodokumentace, reportáž v regionální kabelové televizi, informace na webových stránkách města

Začátek aktivity: 19.05.2010
Konec aktivity: 23.06.2010
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 11
Jak byla aktivita financována? Celá akce včetně přípravné fáze byla financována z rozpočtu města.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem?

Prostřednictvím dětského fóra se mládež aktivně podílí na zkvalitnění života ve městě a může ovlivnit cestu jeho budoucího rozvoje. Žáci a studenti získávají interaktivní a zábavnou formou informace o městě, jeho rozvoji a fungování veřejné správy. Během akce bylo ověřeno, že děti umí konstruktivně diskutovat a obhajovat své názory, mají přehled o dění ve městě a aktivitách pořádaných v rámci projektu Zdravé město a místní Agendy 21.

Akce sklidila u účastníků velmi pozitivní ohlas, a to díky zajímavé a zábavné formě programu a moderaci. Velmi důležité je takovou akci pořádat ve spolupráci s partnery - neziskovým sektorem - a zajistit pro akci sponzory (neziskové organizace zajistily doprovodný program - výstava panelů ze života neziskového sektoru - a někteří místní živnostníci a příspěvkové organizace věnovali ceny do tomboly).

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?

Akce byla svojí koncepcí a pojetím inovativní a stala se inspirací pro ostatní municipality České republiky (akci navštívila města sdružená v asociaci Národní síť Zdravých měst ČR). Dětské forum mělo pozitivní ohlas u vedení města. Mládeží navržené a anketou ověřené problémy byly následně projednávány na radnici za přítomnosti zástupců dětí a studentů - Dětského zastupitelstva.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Akce byla medializována v regionální kabelové televizi, na webových stránkách města a v místním tisku. K akci byla vydána tisková zpráva (autorkou je tisková mluvčí města).
Příloha:
Tisková zpráva JPG (75,3 kB)

Aktéři

Název: Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice
IČO nebo jiný registrační údaj: 60153016
Adresa: Na Valech 53, 412 01 Litoměřice
Web: http://www.sever.ekologickavychova.cz

Další aktéři

Název:Město Litoměřice - Zdravé město Litoměřice
IČO nebo jiný registrační údaj:00263958
Adresa:Pekařská 2, 412 01 Litoměřice
Web:http://zdravemesto.litomerice.cz/

Název:

Pekařství Kodys & Hamele
IČO nebo jiný registrační údaj:42479517
Adresa:Novobranská 18, 412 01 Litoměřice
Web:http://www.koha.ic.cz/

Název:

Městská kulturní zařízení p.o.
IČO nebo jiný registrační údaj:44557141
Adresa:Na Valech 2028, 41201 Litoměřice
Web:http://www.mkz-ltm.cz

Název:

Centrum cestovního ruchu Litoměřice p.o.
IČO nebo jiný registrační údaj:72019018
Adresa:Mírové náměstí 16/8, Litoměřice
Web:http://www.litomerice-info.cz/
Detailně zpracované dobré praxe

Litoměřice

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe