• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

ŠVÝCARSKO: Kanton ŽENEVA a VAUD: Příručka pro zelené nakupování

Ekologicky uvědomělé nákupy, ať už v soukromé či státní sféře, jsou důležitým nástrojem při prosazování trvale udržitelného rozvoje. Tento fakt byl hlavním důvodem k vytvoření Příručky pro zelené nakupování.
Kantony Ženeva a Vaud touto příručkou chtěly nejen upozornit na tuto problematiku, ale zejména jít příkladem svým obyvatelům a šetřit životní prostředí. Samotné nákupy veřejného sektoru představují totiž významný podíl na HNP (hrubý národní produkt), který ve Švýcarsku dosahuje až 10%. Stát se tak může ekologicky šetrným nakupováním významně zasadit o přechod k udržitelným způsobům spotřeby a výroby. 

Základní informace

Název obce/města/regionu: ŠVÝCARSKO / Switzerland
Příjmení, jméno: Epalle, Alexandre; Brugger, Valérie
Organizace: Kantonální správa pro trvale udržitelný rozvoj (Kanton Ženeva) - Úsek pro trvale udržitelný rozvoj (Kanton Vaud)
E-mail: alexandre.epalle@etat-ge.ch; valerie.brugger@vd.ch
Telefon: 0041 022 546 88 09
Téma: Výkon veřejné správy vč. metod kvality a CSR
Environmentální vzdělávání a osvěta (informace, programy, akce a kampaně)
Agroturistika, ekologicky šetrné způsoby hospodaření, místní produkty

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout?

Základním cílem Příručky pro odpovědné ekologické nákupy bylo podpořit změnu způsobů výroby a spotřeby směrem k trvale udržitelnému rozvoji. Příručka je určena pro veřejnou správu a podniky, které chtějí nakupovat  či poskytovat zboží a služby pokud možno ekologicky a odpovědně vůči celé společnosti.  Tento dokument obsahuje nejen metodologii pro realizaci politiky ekologických nákupů, ale rovněž i mnoho informací o kritériích pro jednotlivé nákupy.

Do hodnocení, zda je zboží či služba ekologicky či sociálně šetrná, byly zařazeny následující parametry:
- pracovní podmínky
- zátěž pro životní prostředí
- životnost
- doprava
- obaly a obchodní značky  

Pokud budeme brát v úvahu tato základní kritéria, budeme nakupovat ekologicky a společensky přijatelně.

Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )?

 

ANO

Příručka pro odpovědné ekologické nákupy je k dispozici buď v tištěné podobě nebo online na webových stránkách
(http://www.achats-responsables.ch)
Kanton Vaud vytvořil rovněž propagační brožuru těchto webových stránek nazvanou "Internetová příručka pro odpovědné ekologické nákupy - Jalons 7 " ( publikována v červnu 2010).

Začátek aktivity: 01.01.2007
Konec aktivity: 01.12.2009

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. CHF] 230
Detailní rozpis: Nejsou zahrnuty náklady na tisk

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem?

Příručka je určena nejen politickým činitelům a ekonomům, ale i nákupčím ve veřejné správě či v podnicích. Doporučení uvedená v příručce obsahují jak srovnání jednotlivých produktů, tak i nákupní strategie, které je třeba si osvojit ve vztahu k dodavatelům. Výhodou uvedených nákupních strategií je, že jsou zaměřeny pedagogicky i prakticky zároveň. To umožňuje čtenáři lépe porozumět principům výběru, jelikož za každým kritériem  se skrývá konkrétní doporučení.


Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Problémy se skrývají zejména v praktické rovině nakupování: ne vždy existuje pro jednotlivé kategorie výrobků odpovídající ekologicky šetrná značka (jedná se např. o nábytek nebo vozidla), což nákupčím jejich práci nijak neulehčuje. Ad hoc pracovní skupina pověřená vytvořením této příručky spolupracovala s profesionálními nákupčími, úředníky z oblasti trvale udržitelného rozvoje a hygieny (chemické a toxické aspekty) a s právníky pro zajištěšní právní stránky dokumentu. Výsledky spolupráce této pracovní skupiny složené z odborníků z nejrůznějších oblastí se ukázaly jako velmi užitečné a přínosné.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Byla vydána tisková zpráva a proběhla též tisková konference

Aktéři

Název: Alexandre Epalle
Adresa: Generální sekretariát DARES, Rue de l'Hôtel-de-Ville 14, 1211 Genève 3

Další aktéři

Název:Céline Gonseth, Giancarlo Copetti
Adresa:Kantonální správa pro trvale udržitelný rozvoj, Quai Ernest Ansermet 18 bis, 1205 Genève

Název:

Valérie Brugger
Adresa:Úsek pro trvale udržitelný rozvoj (Vaud), odbor pro infrastrukturu; Place de la Riponne 10, 1014 Lausanne
Web:http://www.vd.ch/durable
Detailně zpracované dobré praxe

ŠVÝCARSKO / Switzerland

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe