• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Jihlava: Výsev letniček na zelené plochy ve městě

Výsev květnatých luk ve městě je nejen jednou z cest, jak přímo ve městě vytvořit prostředí pro existenci bezobratlých i na ně vázaných obratlovců a tím zvýšit biodiverzitu. Jedná se ale i o plochy, které mají velký potenciál z pohledu adaptace města na klimatické změny a zlepšení hospodaření s dešťovou vodou. Tyto plochy jsou pak na pohledově exponovaných místech doplňovány i plochami letniček z přímého výsevu, které mají podobné funkce, jsou ale navíc po dobu několika týdnů pohledově velmi atraktivní.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Jihlava
Příjmení, jméno: Ruschková Katarína
Organizace: Magistrát města Jihlavy - odbor životního prostředí
E-mail: katarina.ruschkova@jihlava-city.cz
Telefon: 565,593,300
Téma: Plánování v oblastech životního prostředí
Zeleň, mobiliář a čistota veřejných ploch, vč. řešení zvířat

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Plochy s výsevem květnatých luk se staly plochami "intenzivního života" přímo ve městě a přispívají ke zlepšení mikroklimatu i zvýšení biodiverzity ve městě. Péče o ně v současnosti spočívá zejména v mozaikové seči (plochy se nesečnou najednou, ale postupně po menších plochách, aby zde byl pořád zdroj potravy pro hmyz. Žádné další zdroje nutné nebyly.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? fotodokumentace, články v tisku a na fb, prezentace na konferencích
Začátek aktivity: 01.07.2015
Konec aktivity: 01.01.2019
Příloha
Foto PDF (7,81 MB)
JL 2016/9 PDF (1,32 MB)
Jak byla aktivita financována? Financováno z běžného provozního rozpočtu - péče o zeleň ve městě

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Nutno dobře vybrat vhodnou plochu a současně se připravt na to, že cca 2 roky trvá, než je plocha funkční. Je proto nutné věc velmi dobře komunikovat s veřejností.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? ne

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? pouze odezvy veřejnosti
K jakým zjištěním jste při evaluaci aktivity/projektu došli? Po edukaci příjímáno pozitivně, ale nutno pořád opakovat.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Pravidelná péče

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? info na webu města, v Novinách jihlavské radnice
Příloha:

Aktéři

Název: Správa městských lesů Jihlava
IČO nebo jiný registrační údaj: 607 32 105
Adresa: Jihlava, Rantířovská 4003/5 , PSČ 586 01
Web: http://www.sml-jihlava.cz/
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe