• naše weby..
  • ..
  • .
Téma

Dobrá praxe / galerie udržitelného rozvoje

Jihlava: Výsev letniček na zelené plochy ve městě

Výsev květnatých luk ve městě je nejen jednou z cest, jak přímo ve městě vytvořit prostředí pro existenci bezobratlých i na ně vázaných obratlovců a tím zvýšit biodiverzitu. Jedná se ale i o plochy, které mají velký potenciál z pohledu adaptace města na klimatické změny a zlepšení hospodaření s dešťovou vodou. Tyto plochy jsou pak na pohledově exponovaných místech doplňovány i plochami letniček z přímého výsevu, které mají podobné funkce, jsou ale navíc po dobu několika týdnů pohledově velmi atraktivní.
Kontakt na Zdravé město

Základní informace

Název obce/města/regionu: Jihlava
Příjmení, jméno: Ruschková Katarína
Organizace: Magistrát města Jihlavy - odbor životního prostředí
E-mail: katarina.ruschkova@jihlava-city.cz
Telefon: 565,593,300
Téma: Plánování v oblastech životního prostředí
Zeleň, mobiliář a čistota veřejných ploch, vč. řešení zvířat

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Plochy s výsevem květnatých luk se staly plochami "intenzivního života" přímo ve městě a přispívají ke zlepšení mikroklimatu i zvýšení biodiverzity ve městě. Péče o ně v současnosti spočívá zejména v mozaikové seči (plochy se nesečnou najednou, ale postupně po menších plochách, aby zde byl pořád zdroj potravy pro hmyz. Žádné další zdroje nutné nebyly.
Byly dokumentovány realizované aktivity? fotodokumentace, články v tisku a na fb, prezentace na konferencích
Začátek aktivity: 01.07.2015
Konec aktivity: 01.01.2019
Příloha
Foto PDF (7,81 MB)
JL 2016/9 PDF (1,32 MB)
Jak byla aktivita financována? Financováno z běžného provozního rozpočtu - péče o zeleň ve městě

Aktéři

Název: Správa městských lesů Jihlava
IČO nebo jiný registrační údaj: 607 32 105
Adresa: Jihlava, Rantířovská 4003/5 , PSČ 586 01
Web: http://www.sml-jihlava.cz/

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Nutno dobře vybrat vhodnou plochu a současně se připravt na to, že cca 2 roky trvá, než je plocha funkční. Je proto nutné věc velmi dobře komunikovat s veřejností.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? ne

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? pouze odezvy veřejnosti
K jakým zjištěním jste při evaluaci aktivity/projektu došli? Po edukaci příjímáno pozitivně, ale nutno pořád opakovat.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Pravidelná péče

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? info na webu města, v Novinách jihlavské radnice
Příloha:
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Tábor: Zahradní úpravy kruhových křižovatek na území města

Zahradní úpravy kruhových křižovatek na území města

Tábor

Tábor: Lavičky pro teenagery

Lavičky pro teenagery

Tábor

SLOVENSKO: Akcia "Naše mesto" v mestách i obciach

Akcia "Naše mesto" v mestách i obciach

SLOVENSKO / Slovakia

SLOVENSKO:  Exteriérová galéria za pomoci dobrovoľníkov

Exteriérová galéria za pomoci dobrovoľníkov

SLOVENSKO / Slovakia

SLOVENSKO: Rozohrej, namaľuj, poupratuj svoje mesto!

Rozohrej, namaľuj, poupratuj svoje mesto!

SLOVENSKO / Slovakia

Litoměřice: Úklidová akce "Čisté město - je to na nás"

Úklidová akce "Čisté město - je to na nás"

Litoměřice