• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Ústí n.L.: Veřejné fórum městského obvodu Neštěmice v rámci Zdravého města

Zdravé město Ústí nad Labem ve spolupráci s Úřadem městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice uspořádalo dne 21.4.2010 Fórum městského obvodu Neštěmice. Jednalo se o vůbec první setkání k celkovému rozvoji, které město na úrovni městského obvodu pořádalo. Zároveň je toto Fórum ukázkovým přístupem k práci s veřejností v prostředí velkého statutárního města. O úspěšnosti diskuse, pořádané na nejnižší lokální úrovni, svědčí vysoká účast i aktivní přístup diskutujících občanů, kteří měli evidentní zájem na zapojení se do rozhodování v rámci místa jejich bydliště.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Ústí nad Labem
Kontakt: Koordinátorka Zdravého města
Organizace: Statutární město Ústí nad Labem
Téma: Komunikace mezi veřejnou správou, občany a dalšími subjekty, participace

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Na Fórum městského obvodu Neštěmice se dostavilo na sedm desítek obyvatel, kteří měli zájem být součástí připravovaných řešení a aktivně se zapojovali do diskuse. Díky uspořádání diskuze na nejnižší možné rovině lokální správy v rámci městské části mohlo dojít k prohloubení spolupráce statutárního města Ústí nad Labem s místní radnicí a také s dalšími místními subjekty.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Akci navštívili novináři z lokálních médií, pořízeno bylo mnoho fotografických záznamů. Během diskuse byla pořizována též audionahrávka a klasický zápis.
Začátek aktivity: 01.04.2010
Konec aktivity: 21.04.2010
Příloha
Jak byla aktivita financována? z rozpočtu Zdravého města
Detailní rozpis:

Finanční stránku uspořádání Fóra nelze snadno definovat. Díky pořádání Fóra v prostorách místní školy odpadly náklady na případné pronájmy nezbytných prostor. Propagace byla částečně v rukou místní radnice a částečně na koordinátorce PZM. Díky spolupráci městského obvodu a místních partnerů se tedy podařilo akci realizovat za nízkých finančních nákladů.

Občerstvení: 3 tis. Kč

Propagace (letáky, plakáty, výlep): 10 tis. Kč

Odměny (poukázky): 1,5 tis. Kč, další formou daru od organizací

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? O úspěšnosti pořádání veřejného diskusního fóra na úrovni, která se lidí dotýká nejvíce, jelikož zahrnuje jednoznačně oblast jejich bydliště a rozhodnutí zde přijatá ovlivňují významně podstatnou část jejich života, svědčí velký zájem občanů a široká účast na diskusi. Město na centrální úrovni tak vysokou procentuální účast obyvatel nezaznamenává.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Jako cenná by byla hodnocena účast rovněž vrcholných politiků z úrovně centrální radnice, nejen politiků městské části. Co se týče obecných zásad organizace veřejného fóra, velkou výhodou při pořádání je začátek akce okolo 17. - 18. hodiny, což je čas, který občanům většinově vyhovuje. Doporučuje se mít u sebe také kontakty na všechny angažované účastníky a spolupořadatele akce (pomocníky, technický dozor, doprovodný program).

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Několik týdnů před konáním akce byly připraveny propagační materiály, letáky a pozvánky, které byly distribuovány přímo do schránek obyvatel a v rámci partnerských organizací ZM. Na výlepových plochách po městě byly vylepeny plakáty upozorňující na konání akce. Propagace dále probíhala prostřednictvím obvodního Zpravodaje a webových stránek města i městského obvodu. Pozvánky na Fórum byly rovněž rozdány na třídních schůzkách. Účastnila se též lokální média - Ústecký deník či Naše adresa.
Příloha:

Aktéři

Název: Zdravé město Ústí nad Labem
IČO nebo jiný registrační údaj: 00081531
Adresa: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Web: http://www.usti-nad-labem.cz

Další aktéři

Název:Úřad městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice
IČO nebo jiný registrační údaj:00081531
Adresa:U Radnice 229, 403 31 Ústí nad Labem
Web:http://www.nestemice.eu

Název:

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra
IČO nebo jiný registrační údaj:47114304
Adresa:Štefánikova 992/16, 400 01, Ústí nad Labem
Web:http://www.zpmvcr.cz

Název:

Základní škola Ústí nad Labem Hluboká 150, Neštěmice
IČO nebo jiný registrační údaj:44226241
Adresa:Hluboká 150, 403 31, Ústí nad Labem - Neštěmice
Web:http://www.zsnestemice.cz
Detailně zpracované dobré praxe

Ústí nad Labem

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe