• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Kroměříž: Vzdělávání k úrazové prevenci v rámci Bezpečné komunity

Svůj projekt Bezpečné komunity zahájila Kroměříž již v roce 2000. 4. června 2003 převzal tehdejší starosta Kroměříže, Ing. Petr Dvořáček, z rukou reprezentanta mezinárodní sítě Bezpečných komunit Světové zdravotní organizace (WHO) certifikát o přijetí města Kroměříže za 78. člena Bezpečných komunit. Kroměříž obhájila svůj dlouhodobý program zaměřený na snižování množství i závažnosti úrazů svých obyvatel a stala se tak první Bezpečnou komunitou v ČR a ve střední Evropě.

Zvyšování bezpečnosti obyvatel se Kroměříž věnuje neustále a systematicky. Nejnověji se stala partnerem projektu "Zvyšování profesních kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení Zlínského kraje". Úlohou města se tak stalo připravit vzdělávací modul zaměřený na výchovu k bezpečí, vycházející ze zkušeností projektů Bezpečná komunita Kroměříž a Bezpečná škola v Kroměříži s využitím dalších příkladů dobré praxe od partnerů města.

Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Kroměříž
Příjmení, jméno: Pokorná, Marie
Organizace: Městský úřad Kroměříž
E-mail: marie.pokorna@mesto-kromeriz.cz
Telefon: 722070236
Téma: Úrazy a otravy
Vzdělávání a osvěta ke zdraví (programy, akce a kampaně)

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout?

Bezpečná komunita Kroměříž se stala partnerem vzdělávacího projektu Evropského sociálního fondu. Vzdělávací program "Výchova k bezpečí" sestává z 5 akreditovaných modulů a město je konkrétně partnerem tříletého projektu "Zvyšování profesních kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení Zlínského kraje".

Cílovou skupinou projektu jsou tedy vedoucí pracovníci, pedagogové a vychovatelé ze základních škol, s přesahem do škol mateřských i středních.  Projekt vychází z potřeby poskytnout cílovým skupinám ucelenou a intenzivní podporu a rovněž vzdělávání zaměřené na moderní poznatky v oblasti odborných, pedagogických i psychologických kompetencí učitele. Uaměřuje se ale rovněž na zvyšování kompetencí spojených se sebehodnocením školy, kompetencí z oblasti prevence a v neposlední řadě též kompetencí legislativních. 

Konečným cílem projektu je zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a jiných školských zařízení ve Zlínském kraji.

Hlavní cíle projektu:

  • Návrh struktury a vytvoření vzdělávacích modulů pro pedagogické pracovníky
  • Prvotní realizace vytvořených vzdělávacích modulů a jejich postupné hodnocení
  • Zapracování připomínek účastníků a konečná úprava  struktury a obsahu vytvořených vzdělávacích modulů
  • V průběhu realizace budou výukové materiály jednotlivých modulů umístěny na webových stránkách školy a na vzdělávacím portálu Zlínského kraje www.zkola.cz.

Pro projekt byla vytvořena skripta s metodickým obsahem vycházejícím z příkladů dobré praxe projektu "Bezpečná komunita" a kroměřížských "Bezpečných škol". V Kroměříži jsou celkem 4 "Bezpečné školy", ale na projektu úrazové prevence spolupracují i mateřské a základní školy jiných zřizovatelů než je MěÚ Kroměříž. Připojilo se dokonce i několik škol středních.

Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )?

ANO

Projektová dokumentace - prezentace, vyhodnocení, fotodokumentace atd.

Začátek aktivity: 26.02.2009
Konec aktivity: 26.01.2012
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 1500
Jak byla aktivita financována? z rozpočtu EU

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem?

Město má k dispozici množství příkladů dobré praxe, které jsou využitelné především na základních školách. Při hledání cesty k přenosu metodik jednotlivých projektů (metodika prevence úrazů dětí, metodiky jednotlivých kampaní...) cílové skupině mimo město Kroměříž vyšlo nejlépe partnerství s krajským střediskem služeb školám.

Díky soustavné a systematické práci na zvyšování bezpečnosti ve městě jsme se stali partnerem jednoho z Evropských projektů a mohli tak získat finanční prostředky z evropských fondů.

Příloha:

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?

Město na projektu velmi úzce spolupracovalo s SOŠ Otrokovice. Tato spolupráce samozřejmě obnáší světlé i tmavší stránky. Výhodou spolupráce s partnerem je nižší náročnost a odpovědnost pro oba subjekty. Nevýhodou je ovšem nutnost podřídit se podmínkám hlavního realizátora projektu.

Zaskočit mohou rovněž neočekávané události - nás postihla změna hlavního manažera.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? K projektu město uspořádalo 3 konference
Příloha:

Aktéři

Název: MěÚ Kroměříž
IČO nebo jiný registrační údaj: 00 287 351
Adresa: Městský úřad, Velké nám. 115/1, 76701 Kroměříž
Web: http://www.mesto-kromeriz.cz

Další aktéři

Název:SOŠ Otrokovice (Stř. Dalšího vzdělávání pedagogů)
IČO nebo jiný registrační údaj:00 128 198
Adresa:tř. T. Bati 1266, Otrokovice 765 02
Web:http://www.sosotrokovice.cz
Detailně zpracované dobré praxe

Kroměříž

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe