• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Třebíč: Studentský parlament města

Studentský parlament města Třebíče je dobrovolným sdružením žáků třebíčských základních a středních škol, kteří se chtějí podílet na činnosti radnice. Členové studentského parlamentu získávají nové zkušenosti z různých oblastí, spolupracují se Zdravým městem Třebíč, se zastupitelstvem, vedením škol i s dalšími organizacemi.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Třebíč
Kontakt: Ing. Iveta Ondráčková, koordinátorka Zdravého města
Příjmení, jméno: Ing. Renata Hrušková, koordinátorka SPMT, ředitelka Soukromé SOŠ a SOU Vostrý
Organizace: Soukromá SOŠ a SOU Vostrý
E-mail: hruskova.renata@seznam.cz
Telefon: 728 767 472
Téma: Komunikace mezi veřejnou správou, občany a dalšími subjekty, participace
Kvalita a prostupnost vzdělávání; inovativní aktivity škol; poradenství pro rodiče

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Studentský parlament města Třebíče vznikl 14. 1. 2004. Jedná se o dobrovolné sdružení žáků třebíčských základních a středních škol, kteří se chtějí podílet na činnosti radnice. Získávají nové zkušenosti z různých oblastí, formou návrhů, doporučení i připomínek spolupracují se Zdravým městem Třebíč, s orgány státní správy, zastupitelstvem, vedením škol i organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží, Hospodářskou komorou i Městskou policií.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO, činnost studentského parlamentu je od dokumentována již od doby jeho vzniku.
Začátek aktivity: 14.01.2004
Konec aktivity: 15.12.2019
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 80
Jak byla aktivita financována? Z grantu města, z vlastních zdrojů i soukromých.
Detailní rozpis: 80 000 Kč, z toho 40 000 Kč dotace získaná v rámci Grantového systému Zdravého města

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Je výhodné podporovat aktivity a činnost Studentského parlamentu. Mladí lidé mají nové nápady, i podněty, navíc jsou velmi aktivní při kampaních Zdravého města Třebíč. Nabízejí studentům a žákům smysluplné trávení volného času. Také vydávají 5 x do roka časopis Rozhraní, který mapuje jejich život a život ve městě.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Studentský parlament má dobré jméno. Je iniciátorem nových myšlenek.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Spolupráce s místními médii je dobrá. Články o činnosti studentského parlamentu se průběžně objevují ve všech místních médiích.
Příloha:

Aktéři

Název: Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště s.r.o.
IČO nebo jiný registrační údaj: 25325531
Adresa: Třebíč, Znojemská 1027, PSČ 67404
Web: http://www.vostry-morava.cz/skola/
Detailně zpracované dobré praxe

Třebíč

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe