• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Vsetín: Globální vzdělávání na základní škole

Fair trade, potravinová bezpečnost, rozvojová či humanitární pomoc – teoretické znalosti i praktické zkušenosti, pomoc s kampaněmi, konkrétní příklady i osvětová činnost – to vše je součástí již několik let běžícího programu globální rozvojové výchovy na ZŠ Rokytnice na Vsetíně.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Vsetín
Kontakt: Město Vsetín
Příjmení, jméno: Sedláček Bohuslav
Organizace: ZŠ Vsetín, Rokytnice 436
E-mail: bohuslav.sedlacek@gmail.com
Telefon: +420 732 967 206
Téma: Výchova a osvěta k UR a globálním tématům
Kvalita a prostupnost vzdělávání; inovativní aktivity škol; poradenství pro rodiče

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Byl zaveden povinný předmět GLOBÁLNÍ VÝCHOVA pro žáky 9. ročníku jako součást ŠVP. Žáci se v daném předmětu vzdělávají v oblasti globální rozvojové výchovy, a realizují projekty s konkrétním dopadem. Podílí se na kampani Fairtradová škola, pomáhají s realizací informačních kampaní o fair trade (fairtradová čokoláda). V minulosti ve spolupráci s městem Vsetín zorganizovali konferenci o fair trade ve Vsetíně. Žáci behěm školního roku studují i další témata jako např potravinovou bezpečnost, vybrané globální problémy, seznamují se s životy jiných kultur, ujasňují si rozdíl mezi rozvojovou a humanitární pomocí.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Fairtradová škola, fairtradová snídaně, projekt La Mgonpo, natáčení videospotů o globálních problémech.
Začátek aktivity: 30.09.2011
Konec aktivity: 31.12.2015
Příloha

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Předmět globální výchova umožňuje zaměření sa problémy současného světa cíleně, nikoliv okrajově.
Příloha:

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Bylo nutné čelit návrhům některých kolegů, že předmět globální výchova je zbytečný a časovou dotaci tohoto předmětu by bylo vhodné využít pro posílení jiných, tradičních předmětů jako např. dějepis nebo zeměpis.

Aktéři

Název: ZŠ Vsetín, Rokytnice 436
IČO nebo jiný registrační údaj: 60990457
Adresa: Rokytnice 436
Web: http://www.zsrokytnice.cz/
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe