• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Chrudim: "Cítím se hrdý, když se dívám z okna své třídy"- studentský projekt

O vznik venkovní tělocvičny (fitness) se zasloužili svým zájmem o dění ve městě, projektovou aktivitou i následnou spoluprací, žáci 8.A ze školy Dr. J. Malíka. Ti napsali v angličtině projekt, který uspěl u vyhlašovatele - American of Commerce in the Czech Republic. Projekt byl financován prostřednictvím výzvy „One world many voices“ a získané finanční prostředky, využili při společné realizaci projektu s městem Chrudim, městským architektem a partnery. Venkovní tělocvična je splněním požadavku mladé generace z veřejného projednání Desatera problémů (10P) města Chrudim z roku 2013. Slavnostní otevření areálu pro veřejnost se konalo v červnu 2014.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Chrudim
Kontakt: město Chrudim
Příjmení, jméno: Trunečková Šárka
Organizace: město Chrudim
E-mail: sarka.truneckova@chrudim-city.cz
Telefon: + 420 737 770 811
Téma: Kvalita a prostupnost vzdělávání; inovativní aktivity škol; poradenství pro rodiče
Kultura, společenský život, volnočasové aktivity, dobrovolnictví

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Žáci navštěvující ZŠ Chrudim, Dr. J. Malíka se zapojili do rozvoje města projektem, který řešil vytvoření místa pro vzájemné setkávání s vrstevníky a zároveň vytvoření místa, které by bylo využíváno pro aktivní trávení volného času. ZŠ Dr. J. Malíka je partnerskou organizací Zdravého města a MA 21, proto zrealizovat tento projekt ve vzájemné spolupráci bylo jednodušší a efektivnější.
Nejprve kancelář Zdravého města a MA 21 navštívili dva žáci této školy a zajímali se o problémy města, které vzešli z veřejného projednání Desatera problémů očima mladé generace. Po vybrání řešení daného problému následovalo zpracování projektu a využití výzvy - One world many voices.
Hlavní cíle projektu:
• vytvořit místo pro setkávání vrstevníků
• vybavit místo prvky pro aktivní trávení volného času (fitness)
• naučit se komunikovat s představiteli města
• naučit se zapojovat veřejnost do rozvoje města
• naučit se napsat projekt
• upevňovat vztahy ve skupině – třídě při aktivním trávení volného času, ale i při tvorbě projektu
Nově vytvořené prvky jsou součástí stadionu, jehož majitelem je město Chrudim a je spravován prostřednictvím Sportovním areálů města Chrudim, s r.o. Z tohoto důvodu byly oba subjekty zahrnuty do přípravy i realizace projektu. Byla připravena dvě plánovací setkání přímo na místě, na nichž se společně sešli žáci, učitelé, architekt města a pracovníci MěÚ Chrudim. Zde proběhlo vytipování místa, sestavy prvků, druh lavičky, byl stanoven časový harmonogram a rozdány úkoly. Po odsouhlasení architektem města, byly zakoupeny cvičební prvky, které si sami žáci natřeli v předem dohodnutých barvách. Celá tato plocha je v souladu s územním plánem města i studií, která řeší rekonstrukci stadionu. Architekt města připravil situační plánek s rozvržením cvičebních prvků - viz příloha posilovna_SK_1_situace.pdf.
Žáci se účastnili i stavebních prací – výkopových prací a zabetonování posilovacích prvků.
Díky tomuto projektu se mladí lidé naučili prezentovat své názory před představiteli města. Pro realizaci projektu nebylo nutné speciálně vytvářet žádné zvláštní personální zdroje – díky realizaci projektu Zdravé město a MA 21 byla nastavena komunikace mezi aktéry.
Finanční zdroje byly řešeny v rámci projektu, který zpracovali žáci ZŠ Dr. J. Malíka.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO - fotodokumentace; video - http://www.chrudim.tv/video_883.html, FB - https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678995075487014.1073741837.588630844523438&type=1; https://www.facebook.com/kodlc/media_set?set=a.10201337435192595.1073742167.1674751250&type=1
Začátek aktivity: 01.05.2013
Konec aktivity: 02.06.2014
Příloha
Výkopové práce JPG (1291 kB)

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 115
Jak byla aktivita financována? Akce byla financována z Americké obchodní komory v České republice (AmCham) - grantová soutěž pro projekty prospěšné pro společenství - One World, Many Voices Project Form (Call for projects - 2013); výtěžku akce Fundraiser Halloween, kterou připravili žáci na své ZŠ pro veřejnost.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Díky fungování města Chrudim v projektu Zdravé město a MA 21 byl nastaven systém spolupráce, který vyvrcholil slavnostním otevřením venkovní tělocvičny pro širokou veřejnost. Nezbytná je i spolupráce s architektem města.
Příloha:

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Rizika a překážky se v průběhu akce nevyskytly. Pozitivně lze hodnotit angažovanost a zapojení žáků ZŠ již v době záměru - sepsání projektu, příprava akce, která měla za úkol projekt spolufinancovat a jejich nasazenost a zaujetí při vzájemné komunikaci s MěÚ, ale i natírání laviček či asistenci při výkopových pracích. Samostatně si zorganizovali i slavnostní otevření.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Monitoring vyhodnocení dopadu aktivity nebyl proveden.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Venkovní posilovna slouží široké veřejnosti. Může být využívána i v rámci tréninků jednotlivých sportovních oddílů.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Byla vydaná tisková zpráva, informace zveřejněny na FB Zdravého města a MA 21 - https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678995075487014.1073741837.588630844523438&type=1, reportáž v Českém rozhlasu - 140603KOP01_telocvicna_chrudim.mp3 v příloze.
Příloha:

Aktéři

Název: ZŠ Dr.J.Malíka
Adresa: Základní škola Chrudim, Dr. Jana Malíka 958, PSČ 537 01
Web: http://www.zsmalika.cz/

Další aktéři

Název:město Chrudim
IČO nebo jiný registrační údaj:00270211
Adresa:Resselovo náměstí 77, Chrudim
Web:http://www.chrudim.eu

Název:

Sportovní areály města Chrudim s.r.o.
Adresa:Sportovní areály města Chrudim, V průhonech 503, 537 03 Chrudim 3
Web:http://www.sportovistechrudim.cz/cz/sportovni-arealy/

Název:

RESTAURACE ZA VODOJEMEM
Adresa:Novoměstská 230, 53701 Chrudim II
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe