• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Valašské Meziříčí: Rotoped tours a Pěško tours

Akce Rotoped-tours a Pěško-tours je každoroční dárek seniorům k jejich svátku, mezinárodnímu Dni seniorů 1. října. S aktivitou bylo započato v roce 2007 v Městském středisku sociálních služeb OÁZA v Novém Městě nad Metují a postupně došlo k rozšíření po České republice. Zapojují se zařízení pro seniory a seniorské kluby, jejichž ušlé nebo ujeté kilometry se zaznamenávají a sčítají. Každý senior je proto vítězem, protože si zlepší kondici a zjistí, že věk nerozhoduje, když chce něco udělat pro své zdraví.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Valašské Meziříčí
Kontakt: Národní síť podpory zdraví, o.s
Příjmení, jméno: MVDr. Marcela Mathesová
Organizace: Národní síť podpory zdraví, o.s. (dále NSPZ)
E-mail: marcela.mathesova@nspz.cz
Telefon: 420 736 482 277
Téma: Sport, pohybové aktivity a místní rekreace

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Cílem projektu je sociální aktivizace seniorů a posílení jejich zdraví prostřednictvím vhodné pohybové aktivity. Akce získala v roce 2010 podporu Nadace Taťány Kuchařové "Krása pomoci", která zajišťuje mediální a finanční podporu. NSPZ zajišťuje lektory, kteří spolupracují s domy pro seniory a seniorskými kluby přihlášenými do této aktivity. Tím je umožněno každoroční opakování a zejména rozšíření ve většině krajů ČR. V průběhu ROTOPED-TOURS a PĚŠKO-TOURS zúčastnění senioři měsíc „cestují“ na kole nebo pěšky, každý podle svých sil a možností. Akce nemá soutěžní charakter, každý ujetý metr je úspěchem. Do akce se v roce 2010 zapojilo 8 pobytových zařízení pro seniory a seniorských klubů ze tří krajů v ČR (Královéhradecký, Jihočeský a Olomoucký). Potěšily výkony všech aktivních účastníků, kteří přes svůj věk (řadě účastníků bylo více jak 80 let, nejstarším účastníkem byla 95tiletá paní) našlapali úctyhodných přes 3000 km na rotopedu a pěšky ušli téměř 2200 km.
Seniorská zařízení dostanou po ukončení akce na svou adresu pohlednici s podpisem Taťány Kuchařové, a to z míst, kam účastníci akce teoreticky dojeli nebo dopochodovali. Převezmou také věcné odměny z finančních prostředků Nadace Taťány Kuchařové „Krása pomoci“.

Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? K provedeným aktivitám existuje fotografická dokumentace, ppt prezentace, videozáznam. Projekt byl v březnu 2011 prezentován na ČT1 v rámci dobročinného koncertu Nadace TK.
Začátek aktivity: 01.10.2007
Konec aktivity: 08.09.2011
Příloha
Foto JPG ()
Plakát PDF ()

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 40
Jak byla aktivita financována? V prvních ročnících byla část nákladů financována z prostředků Národního programu zdraví Ministerstva zdravotnictví. Práce lektorů byla hrazena Státním zdravotním ústavem (zaměstnanci). V r. 2010 byl projekt hrazen zčásti z prostředků NSPZ, o.s. a dotován z Nadace Taťány Kuchařové. V r. 2011 většinu nákladů v 50ti plánovaných zařízeních pro seniory (plánovaná účast) hradí Nadace Taťány Kuchařové.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Pro aktivizaci seniorů nejsou třeba nákladné projekty, podmínkou je spolupráce sociálních nebo jiných pracovníků v seniorských centrech. Vhodné by bylo větší zapojení konkrétních měst, kde se aktivita realizuje. A to jak v oblasti mediální, tak v oblasti finanční nebo jiné podpory.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Výrazný efekt měla v roce 2010 podpora Nadace Taťány Kuchařové, která podpořila projekt nejenom finančně, ale také se v něm osobně T. Kuchařová a její tým angažují - např. návštěvy ve středisku OÁZA, zasílání pohledů z míst, kam senioři na rotopedu "dojeli" nebo "došli" pěšky apod.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Tisk v krajích podporoval projekt uveřejněním článků, rozhovorů se seniory i fotografií. Televizní přenos nadačního koncertu s prezentací projektu i ostatních projektů. Webová podpora na webu NSPZ i Nadace TK.

Aktéři

Název: Národní síť podpory zdraví, o.s.
IČO nebo jiný registrační údaj: 26668254
Adresa: Šrobárova 48/49, 100 00 Praha 10
Web: http://www.nspz.cz

Další aktéři

Název:Nadace Krása pomoci Taťány Kuchařové
IČO nebo jiný registrační údaj:28421434
Adresa:Revoluční 1003/3, 110 00 Praha 1
Web:http://www.krasapomoci.cz

Název:

Státní zdravotní ústav od roku 2009
IČO nebo jiný registrační údaj:75010330
Adresa:Šrobárova 48, 100 42 Praha 10
Web:http://www.szu.cz
Detailně zpracované dobré praxe

Valašské Meziříčí

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe