• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Králíky: Akademie začínajícího podnikání

Místní či regionální podnikání je důležitým faktorem pro rozvoj každého města i širšího regionu. Králíky si to uvědomují a snaží se o nové a začínající podnikatele pečovat - mimo jiné tím, že jim nabízí zdarma vzdělávání v podobě "Akademie začínajícího podnikání".

Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Králíky
Příjmení, jméno: Martina Cinková
Organizace: Město Králíky
E-mail: m.cinkova@kraliky.eu
Telefon: 465670723
Téma: Místní podnikatelské služby pro veřejnost
Zvyšování zaměstnanosti

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace?

Cíl: Podpořit začínající či budoucí podnikatele ve městě i v blízkém okolí.

Výstupy: Dovednosti, jak vytvořit svůj podnikatelský plán, spočítat a eliminovat rizika podnikání, jak zaujmout zákazníky, jak vyzrát na konkurenci apod.

Průběh: Proškolení účastníku prostřednictvím sérii pěti školení a pěti konzultací.

1. Setkání s podnikatelem z Králík, představení P-PINK, obecný úvod o podnikání

2.Online konzultace (individuálně)

3.Vymysli to aneb Generátor nápadů

4.Online konzultace (individuálně)

5.Nakresli to aneb Lean Canvas

6.Online konzultace (individuálně)

7.Spočítej to aneb Byznys plán

8.Online konzultace (individuálně)

9.Prezentační dovednosti

10.Online konzultace (individuálně)

Navazuje Váše aktivita/projekt na nějaký politicko-strategický dokument? Startegický plán rozvoje města Králíky na období 2018 - 2026, strategický cíl 1.1.1 Spolupracovat se soukromým sektorem, podporovat podnikání v území.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )?

Ne.

Začátek aktivity: 02.03.2023
Konec aktivity: 04.05.2023

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 80
Jak byla aktivita financována? Rozpočet města Králíky.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Jaké byly silné stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Profesionální lektorka, setkání a diskuse s místním podnikatelem (Pekárny Falta s.r.o.).
Jaké byly slabé stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Malý zájem občanů.
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Ne.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Ne.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Články v místním tisku - Králický zpravodaj, městský facebook.
Příloha:

Aktéři

Název: Město Králíky
IČO nebo jiný registrační údaj: 00279072
Adresa: Velké náměstí 5 Králíky
Web: http://www.kraliky.eu/

Další aktéři

Název:Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú.,
IČO nebo jiný registrační údaj:6372562
Adresa:náměstí Republiky 12, 530 02 Pardubice
Web:http://www.p-pinkp.cz
Detailně zpracované dobré praxe

Králíky

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe