• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

mrg. Telčsko: Podpora využívání biomasy

V rámci projektu, podpořeného z Programu Phare a Státního fondu životního prostředí ČR, se podařilo nakoupit 48 ukázkových kotlů a krbů na spalování biomasy, které byly umístěny v jednotlivých obcích mikroregionu (v současnosti 49 členských obcí). Přednost dostaly objekty v majetku obcí, dále objekty veřejně přístupné nebo soukromé objekty, jejichž majitel smluvně přislíbil poskytování informací a umožnění prohlídky obyvatelům obce i mikroregionu.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Mikroregion Telčsko
Kontakt: kancelář Mikroregionu Telčsko
Příjmení, jméno: Skálová Eva
Organizace: Mikroregion Telčsko
E-mail: telcsko@telcsko.cz
Telefon: 567 223 235
Téma: Energie; energetické úspory, využivání obnovitelných zdrojů

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Nákup 48 ukázkových kotlů a krbů na spalování biomasy, které byly umístěny v jednotlivých obcích mikroregionu (v současnosti 49 členských obcí). Přednost dostaly objekty v majetku obcí, dále objekty veřejně přístupné nebo soukromé objekty, jejichž majitel smluvně přislíbil poskytování informací a umožnění prohlídky obyvatelům obce i mikroregionu.
Instalace solárních systémů – na 2 objektech v mikroregionu bylo vhodné instalovat doplňující solární kolektory pro přípravu teplé užitkové vody a přitápění (Domov důchodců Telč, ubytovna Modrá kotva Mrákotín)
Informační kampaň - v každé obci bylo uspořádáno setkání s občany na téma obnovitelné zdroje energie, včetně diskuse. Byly vydány letáčky Biomasa.
   
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO - podrobná fotodokumentace seminářů a původního stavu, dovozu, montáže a konečného stavu kotelen
Začátek aktivity: 01.08.2004
Konec aktivity: 31.10.2006
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 6455
Jak byla aktivita financována? Dotace Phare 75%, dotace SFŽP ČR 25%

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Důležitá je informační kampaň zaměřená na místní obyvatele. Nezbytná je spolupráce s odborníky a výběr dodavatelské firmy, ochotné pružně reagovat na individuální potřeby jednotlivých objektů.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? - Změna kurzu Kč/EURO o více než 10%
- Administrativní náročnost projektu

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Články v místním, regionálním i odborném tisku, 2x ČT1, 3x rozhlasové relace.

Zvláštní ocenění za komplexní služby, které obdržela dodavatelská firma na veletrhu Aqua-therm Praha 06

Příloha:

Aktéři

Název: Mikroregion Telčsko
IČO nebo jiný registrační údaj: 71180311
Adresa: Nám. Zachariáše z Hradce 4, 588 56 Telč
Web: http://www.telcsko.cz

Další aktéři

Název:Energetická agentura Vysočiny
IČO nebo jiný registrační údaj:70938334
Adresa:Jiráskova 65, 586 01 Jihlava
Web:http://www.eavysociny.cz
Detailně zpracované dobré praxe

Mikroregion Telčsko

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe